“ OVEREENKOMST OF GRUWELIJKE TEGENSTELLING “

De neiging om ons geliefde biljartspelletje te vergelijken met de gruwelijke taferelen in Oekraïne raakt natuurlijk kant noch wal.

De overeenkomst is de een tegen de ander, waarbij beide er met de zege vandoor willen gaan.

Echter het moment dat men denkt een overeenkomst te zien ben je het spoor volledig bijster.

De verschrikkingen die zich daar afspelen kan en mag men nooit en te nimmer vergelijken met het plezier welke wij beleven aan ons geliefd spelletje.

Beste biljartvrienden, laten wij ieder op zijn eigen manier, de mensen die te maken hebben met deze gruweldaden zoveel als mogelijk steunen.

Ondanks bovenstaande wens ik eenieder veel plezier aan de biljarttafel.

Tevens vraag ik andere clubvrienden om ook eens een gedachtenkronkel op papier te zetten welke Wim dan op onze website kan plaatsen.
Dit kunnen ook vakantiefoto’s zijn of andere merkwaardigheden.

Met vriendelijke groet,

Jean Dolmans
Voorzitter BC ‘t Paradies
Mobiel : 06 34012454